ریشه‌های اعتراض و شورش مردم به گرانی بهای بنزین
گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی

۳۰ آبان ۱۳۹۸/ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹لینک به این گفتگو   
 
برگرفته از: رادیو همبستگی


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


 Comments are closed