ریشه‌های اعتراض و شورش مردم به گرانی بهای بنزین

گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی

۳۰ آبان ۱۳۹۸/ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹

لینک به این گفتگو  

برگرفته از: رادیو همبستگی

 

در تلگرام   

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.