نظام هماهنگی ویرانگر

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

۴۰ سال پس از انقلاب ١٣٥٧

همایش فرهنگی – سیاسی در کارگاه هانوفر آلمان

 

سخنرانی مهرداد وهابی

۴ فوریه ۲۰۱۹

 
لینک به این سخنرانی
 
برگرفته از: تارنمای عصرنو
 

در تلگرام   

 


 

Comments are closed