نظام هماهنگی ویرانگر

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

۴۰ سال پس از انقلاب ١٣٥٧

همایش فرهنگی – سیاسی در کارگاه هانوفر آلمان

 

سخنرانی مهرداد وهابی

۴ فوریه ۲۰۱۹

 
لینک به این سخنرانی
 
برگرفته از: تارنمای عصرنو

در تلگرام   چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.