بررسی رویداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

بررسی رویداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، چرایی و پیامدهای آن

فرزین ایران‌فر در گفتگو با ناصر مهاجر – مسعود نقره‌کار

تاریخ پخش برنامه: ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ / ۸ ژوئن ۲۰۱۳
برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.