آذر و خنجر

 

 

آذر و خنجر

قتل‌های سیاسی در مشهد

فتان جوکار

١٠ آذر ۱۳۹۷ / اول دسامبر ۲۰۱۸

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.