بهائیان، حقوق شهروندی و کنش روشنفکری

بهائیان، حقوق شهروندی و کنش روشنفکری
در گفتگو با ناصر مهاجر

در فصلنامه‌ی باران شماره‌ی ۴۲-۴۳ (پاييز ۱۳۹۴) مصاحبه‌ا‌‌ی از اهدا نيکنام با ناصر مهاجر، به چاپ رسيده است؛ زیر عنوان: بهائیان، حقوق شهروندی و کنش روشنفکری. این مصاحبه در بخش گفتگوی آن نشریه در صفحه‌‌های ۱۱۳ تا ۱۲۲ درج شده است.
ناصر مهاجر با تاکيد بر اينکه «جمهوری اسلامی ايران و قانون اساسی‌اش، به جوهر، نسبت به همه‌ی دين‌ها و آيين‌های غيرشيعی تبعيض‌آميز است…» حکايت تبعيض نسبت به بهاييان را از دوران قاجار و آغاز بهاييت در دل جنبش بابی در تبعيد و بالاخص با پيدايش قانون اساسی مشروطيت دنبال می‌کند.
وی با نگاهی گذرا به جنبش باب به مثابه «بزرگترين جنبش اجتماعی، سياسی و دينی قرن نوزدهم مسيحی» در ايران و مقايسه آن با «جنگ‌های خونين ميان کاتوليک‌ها و پروتستان‌ها» در اروپا، از کم اطلاعی ايرانيان از «جنگ داخلی خونينی که از سال ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۱ در گستره‌ی کشور ما روی داد، هزارها هزار تن در جريان آن شکنجه شدند، جان باختند و به جبر جلای وطن کردند» صحبت می‌کند.

برگرفته از: تارنمای فصلنامه‌ی باران
پاييز ۱۳۹۴

———-
متن کامل در فرمت پی دی اف
———-

Comments are closed.