بهائیان، حقوق شهروندی و کنش روشنفکری

 

 

 

 

 

 

بهائیان، حقوق شهروندی و کنش روشنفکری

 

در گفتگو با ناصر مهاجر

 

پاييز ۱۳۹۴

 

در فصلنامه‌ی باران شماره‌ی ۴۲-۴۳ (پاييز ۱۳۹۴) مصاحبه‌ا‌‌ی از اهدا نيکنام با ناصر مهاجر، به چاپ رسيده است؛ زیر عنوان: بهائیان، حقوق شهروندی و کنش روشنفکری. این مصاحبه در بخش گفتگوی آن نشریه در صفحه‌‌های ۱۱۳ تا ۱۲۲ درج شده است.
ناصر مهاجر با تاکيد بر اينکه «جمهوری اسلامی ايران و قانون اساسی‌اش، به جوهر، نسبت به همه‌ی دين‌ها و آيين‌های غيرشيعی تبعيض‌آميز است…» حکايت تبعيض نسبت به بهاييان را از دوران قاجار و آغاز بهاييت در دل جنبش بابی در تبعيد و بالاخص با پيدايش قانون اساسی مشروطيت دنبال می‌کند.
وی با نگاهی گذرا به جنبش باب به مثابه «بزرگترين جنبش اجتماعی، سياسی و دينی قرن نوزدهم مسيحی» در ايران و مقايسه آن با «جنگ‌های خونين ميان کاتوليک‌ها و پروتستان‌ها» در اروپا، از کم اطلاعی ايرانيان از «جنگ داخلی خونينی که از سال ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۱ در گستره‌ی کشور ما روی داد، هزارها هزار تن در جريان آن شکنجه شدند، جان باختند و به جبر جلای وطن کردند» صحبت می‌کند.

برگرفته از: تارنمای فصلنامه‌ی باران

در تلگرام Smiley face

 


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.