کارد آجین‌کردن دکتر برجیس

 

 

کارد آجین‌کردن دکتر برجیس

ناصر مهاجر

برگرفته از: فصل‌نامه‌ی باران، (بهار و تابستان ۱۳۸۷)

 

 

 

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.