چلنگری دیگری از میان ما رفت

 

 

نصرت الله نوح

”چلنگری“ دیگری که از میان ما رفت!

سیاوش رنجبر دائمی

۷ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۸ اوت ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای اخبار روز

 

 

در تارنمای اخبار روز         Smiley face

 


 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.