مروری بر کرونا از نگاهی تاریخی

 

 

کرونا از نگاهی تاریخی

مروری بر گفتگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه

سرور علی محمدی

۱۳ خرداد ۱۳۹۹/ ۲ ژوئن ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای عصرنو

 

 

 

 

در تارنمای عصرنو

 

 

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.