مروری بر کرونا از نگاهی تاریخی

کرونا از نگاهی تاریخی

مروری بر گفتگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه

سرور علی محمدی

۱۳ خرداد ۱۳۹۹/ ۲ ژوئن ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای عصرنو

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.