مروری بر کرونا از نگاهی تاریخی


کرونا از نگاهی تاریخی
مروری بر گفتگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه

سرور علی محمدی

سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹/ ۲ ژوئن ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای عصرنو
 

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.