پیرامون مستند “کودتای ۵۳”


گذشته و آینده

پیرامون مستند ”کودتای ۵۳“

فخرالدین عظیمی

۷ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۸ اوت ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.