قبای تاريخ و مصلحت سياسی روز

 

 

قبای تاريخ و مصلحت سياسی روز

نگاهی به جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد

ناصر رحیم‌خانی

۷ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۸ اوت ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای عصرنو

 

 

 

در تارنمای عصرنو

 

 

 

آیت‌الله کاشانی، دکتر مظفر بقائی و فتح‌الله‌خان پورسرتیپ بر ویرانه‌های خانه‌ی مصدق روز بعد از کودتا

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.