بررسی و نقد فیلم تازه‌ای درباره‌ی کودتای 28 مرداد


«کودتای ۵۳» – بررسی و نقد فیلم تازه‌ای
درباره‌ی کودتای ۲۸ مرداد

سیاوش رنجبر دائمی

۳۱ مرداد ۱۳۹۹/ ۲۱ اوت ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.