سیروس جاویدی


یادمانده‌ها

کتاب

یادنامه‌ی دوست، هوشنگ کشاورز صدر. گردآورندگان ناصر مهاجر و سیروس جاویدی، ژانویه 2020، برگرفته از تارنمای عصرنو   
……………………………….
گریز ناگزیر. سی روایت گریز از جمهوری اسلامی ایران. به کوشش میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی، ناصر مهاجر1387/2008، در دو جلد  
……………………………….

Comments are closed.