سرایش رقص پروانه‌ها در تابش نور شمع

 

 

سرایش رقص پروانه‌ها در تابش نور شمع

در معرفی کتاب «باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان»

جمشید فاروقی

۸ دی ۱۳۹۸ / ۲۹ دسامبر ۲۰۱۹ برگرفته از: تارنمای خبرنامه گویا

 

 

 

 

تارنمای خبرنامه گویا

 

 

برای دریافت کتاب

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.