دیدار اسکایپی با بخشدار شوش و هفت‌تپه

 

 

دیدار اسکایپی با بخشدار شوش و هفت‌تپه

ناصر رحیم‌خانی

۲۷ آبان ۱۳۹۹/ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای عصرنو

 

 

 

در تارنمای عصرنو

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.