نخستین اعتراض (خیزش زنان)

گفتگوی منیره کاظمی با مهشید پگاهی

برگرفته از کتاب: اسناد سمینارهای سراسری سالانه‌ی تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان

گردآوری: سیمین نصیری
انتشار: همایش زنان ایرانی- هانوفر، چاپ مرتضوی، آلمان 2017 جلد 2

 

[slideshow_deploy id=’3250′]

Comments are closed.