هادی جفرودی

 

 

هادی جفرودی

(۱۳۹۸‌ـ ‌۱۳۱۸)

ناصر مهاجر

۱۲ دی ۱۳۹۸ / ۲ ۲ ژانويه ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای عصرنو

 

 

 

در تارنمای عصرنو

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.