جشن به دنیا آمدن باقر مؤمنی در سلسله گفتارهای برکلی

جشن به دنیا آمدن باقر مؤمنی

در سلسله گفتارهای برکلی

۲۸ تیر ۱۴۰۰ / ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱
برگرفته از: آوای تبعید

در یوتوب


فایل صوتی


در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.