چپ ایران در دهه‌ی چهل (با نگاهی به کتاب به زبان قانون)

 

 

چپ ایران در دهه‌ی چهل

(با نگاهی به کتاب به زبان قانون)

گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر

برگرفته از: رادیو همبستگی

 

 

 

بخش نخست این گفتگو

 

 

 

بخش دوم این گفتگو

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.