چپ ایران در دهه‌ی چهل (با نگاهی به کتاب به زبان قانون)گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر


بخش نخست این گفتگو

بخش دوم این گفتگو

 
برگرفته از: رادیو همبستگی

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed