کاوه یزدانی

کاوه یزدانی

کاوه یزدانی در تهران به دنیا آمد و در پاریس و برلین بزرگ شد. او دکترای خود را دریافت کرد. مدرک تحصیلی در دانشگاه اسنابروک در سال 2014 (مجموع قدردانی). یزدانی در سال 2017 در مؤسسه مطالعات پیشرفته وارویک مشغول به کار بود. مدت کوتاهی پس از آن، وی سمت هیئت علمی دانشگاه بیله فلد را پذیرفت. او در آنجا دوره‌های تاریخ اقتصادی و اجتماعی را بین سال‌های 2017 و 2020 قبل از پیوستن به دانشگاه کانکتیکات در سال 2021 تدریس کرد. انتشارات او شامل یک تک نگاری با عنوان هند، مدرنیته و واگرایی بزرگ: میسور و گجرات (قرن 17 تا 19)، لیدن/بوستون است. : بریل 2017 و یک جلد ویرایش شده (به همراه دیلیپ منون) با عنوان سرمایه داری ها: به سوی یک تاریخ جهانی، انتشارات دانشگاه آکسفورد: دهلی 2020. او مقالات بسیاری از جمله، خواندن مارکس در بحث واگرایی، با همکاری ناصر مهاجر، تألیف کرده است. منتشر شده در آنچه از مارکسیسم باقی مانده است، دی گروتر، برلین، 2020

Comments are closed.