یادنامه‌ی دوست، هوشنگ کشاورز صدر

 

 

یادنامه دوست، هوشنگ کشاورز صدر

نام کتاب: یادنامه دوست، هوشنگ کشاورز صدر

نام پدیدآورندگان: ناصر مهاجرسیروس جاویدی

چاپ اول: ۱۳۹۸ / ۲۰۲۰ در ۷۷۵ برگ

ناشر: نشر باران (سوئد)

 

دریافت کتاب از نشر باران  

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

بررسی کتاب

 

Comments are closed.