خوزستان را با نفتِ مسجدسلیمان و پالایشگاهِ آبادان می‌شناسیم، اما…

 

 

خوزستان را با نفتِ مسجدسلیمان و پالایشگاهِ آبادان می‌شناسیم، اما…

ناصر رحیم‌خانی

۲۰ بهمن ۱۳۹۹/ ۸ فوریه ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای عصرنو

 

Smiley face

 

در تارنمای عصرنو         Smiley face

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.