۲۸ مرداد کردستان

 

 

۲۸ مرداد کردستان

ناصر مهاجر

۲۹ مرداد ۱۳۹۲ / ۲۰ اوت ۲۰۱۳ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

 

 


متن کامل در تارنمای رادیو زمانه

 

 

 

 

پاره‌ی نخست: ۲۸ مرداد کردستان

 

 

 

 

پاره‌ی دوم: کردها و رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸

 

 

 

 

پاره‌ی سوم: نخستین روزهای «حکومت الله» و جنگ کردستان

 

 

 

 

پاره‌ی چهارم: ضد انقلاب و انقلاب

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.