از کتابخانه و کتاب‌خوانی در استکهلم تا کرونا و مذهب

 

 

از کتابخانه و کتاب‌خوانی در استکهلم تا کرونا و مذهب

گفتگوی ربیع نیکو با ناصر رحیم‌خانی

۱ آذر ۱۳۹۹/ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی

 

 


در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.