«امام ملت؟» یا «تمام ملت»

«امام ملت؟» یا «تمام ملت»

ناصر رحیم‌خانی

۳۰ تیر ۱۴۰۰ / ۲۷ ژوييه ۲۰۲۱
برگرفته از: تارنمای عصرنو

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوانComments are closed.