بازخوانی دهه‌ شصت و کشتار زندانیان سیاسی

 

 

بازخوانی دهه‌ شصت و کشتار زندانیان سیاسی

در زندان‌های حکومت اسلامی از سکوت و کتمان تا شکسته‌شدن سکوت و…

گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش‌گر تاریخ

برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی

 

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.