اردشیر محصص کاریکاتوریست ایرانی


در سن هفتاد سالگى در گذشت!
داگلاس مارتین (نیویورک تایمز)
 
ترجمه: ناصر مهاجر
 
برگرفته از عصر نو  

در تلگرام   


Comments are closed.