اردشیر محصص کاریکاتوریست ایرانی

 

 

اردشیر محصص کاریکاتوریست ایرانی

در سن هفتاد سالگى در گذشت!

داگلاس مارتین (نیویورک تایمز)

ترجمه: ناصر مهاجر

برگرفته از: عصرنو

 

 

 

در تارنمای عصرنو

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.