اردشیر محصص کاریکاتوریست ایرانی


در سن هفتاد سالگى در گذشت!

داگلاس مارتین (نیویورک تایمز)

ترجمه: ناصر مهاجر

برگرفته از عصر نو  
 
 
 
 

Comments are closed