ساحل روشن‌اش آرزوست

 

 

ساحل روشن‌اش آرزوست

نگاهی به رهروی در راه بی‌پایان

بهروز شیدا

۲۲ مهر ۱۴۰۰ / ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱ برگرفته از: آوای تبعید

 

برای دریافت کتاب

 

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.