نمادی از یک جنبش
نمادی از یک جنبش (۱۳۹۸‌ـ ‌۱۳۱۱) – ناصر مهاجر

این متن در مراسم بزرگداشت مادر قائدی که دیشب در لندن برگزار شد، خوانده شد

پاریس، دوشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای اخبار روز

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.