آنکه به بلندای جاودانگی اوج گرفت


 
آنکه به بلندای جاودانگی اوج گرفت   

یادی از رفیق نادر عطایی، عضو جبهه دموکراتیک خلق

علی ستاری

۱۲ آوریل ۲۰۲۰

 در تلگرام   

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.