آنکه به بلندای جاودانگی اوج گرفت

 

 

آنکه به بلندای جاودانگی اوج گرفت

یادی از رفیق نادر عطایی، عضو جبهه دموکراتیک خلق

علی ستاری

۲۴ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۲ آوریل ۲۰۲۰

 

 

 

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.