همبستگی با نسرین ستوده

بیانیه در همبستگی با نسرین ستوده
۹ شهریور ۱۳۹۹/ ۳۰ اوت ۲۰۲۰

در همبستگی با نسرین ستوده
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و کُنشگر حقوق بشر که از خرداد ۱۳۹۷ در ایران زندانیست، از ۲۱ مرداد ،۱۳۹۹ به اعتصاب غذا دست زده است. این وکیل مبارز که به اتهام های واهی و چندین پرونده ی ساختگی، به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است، در اعتراض به وضعیتِ زندانیان سیاسی و عقیدتی، بی توجهی مسئولان کشور به بهداشتِ زندانیان و بیم اوجگیری بیماری کووید ۱۹ در میان آنان، اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کرده و خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی ایران شده است.
اعتراض نسرین ستوده نسبت به وضعیت زندانیان و خواسته های او، یکسره برحق است. او که پیشتر نیز زندانی جمهوری اسالمی بوده، پیشتر نیز ناگزیر به اعتصاب غذا شده بود؛ چرا که این نظام خودکامه، بیدادگر، تبهکار و فاسد، در برابر زندانیان سیاسی و عقیدتی، چاره ی چندانی برای برآوردن خواستهای اولیه شان باقی نمیگذارد. ما امضاء کنندگان زیر، شماری از ایرانیان آزادیخواه خارج از کشور، که پیگیری دلیرانه ی نسرین ستوده را در دفاع از ارزشهای جهانشمول و جهانروای حقوق بشرمیستائیم و خود به آن پایبندیم، رو به او میآوریم و از او میخواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهد؛ چرا که وجود و سلامتی این زن متعهد برای جامعه ی ما درخور اهمیت بسیار است. ما وضعیتِ دشوار او را در زندان درک میکنیم. این اعتصاب ۲۰ روزه، خود گواه اراده ی نسرین ستوده برای دستیابی به خواستهای انسانی اش است. اما ادامه ی این اعتصاب، خطری جدی برای سلامت او دربر دارد که برای ما دوستدارانش پذیرفتنی نیست.

———-
متن کامل در فرمت پی دی اف
———-

Comments are closed.