پیکر خونین پدر و برادرم را نمی‌توانم فراموش کنم
  

در تارنمای بی بی سی فارسی    

پیکر خونین پدر و برادرم را نمی‌توانم فراموش کنم


اروند پور حاجی‌زاده، پسر حمید پور حاجی‌زاده

برگرفته از: تارنمای بی بی سی فارسی

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.