نگار جوادی: من یک مهاجر نیستم، یک تبعیدی هستم

 

 

نگار جوادی: من یک مهاجر نیستم، یک تبعیدی هستم

دالیا سوفر

برگردان به فارسی: ناصر مهاجر

۱۸ مرداد ۱۳۹۷ / ۹ اوت ۲۰۱۸ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

 

 

 

در تارنمای رادیو زمانه

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.