بازخوانی انقلاب اکتبر روسیه در صدسالگی

 

 

بازخوانی انقلاب اکتبر روسیه در صدسالگی

گفتگوی رادیو همبستگی با ناصر مهاجر و مهرداد وهابی

برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی

 

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.