یادمان بیست و نهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷
یادمان جانباختگان راه آزادی گردهمائی در پاریس

توسط: جمعی از خانواده جانباختگان ـ خارج کشور
تهیه و تدوین فیلم: فرهمند رکنی

برگرفته از: تارنمای عصرنو
۶ آبان ۱۳۹۶ / ۲۸ اکتبر ۲۰۱۷

– گرداننده‌ی مراسم: مهناز متین

– دادخواهی (سخنران: عبدالکریم لاهیجی)

– جنبش دادخواهی و مشکلات آن (سخنران: فواد تابان)

– واژه‌ی دادخواهی حامل مفهومی سترگ و پرصلابت است (سخنران: پرستو فروهر)

Noghteh.org © 1998-2023. All rights reserved. Web design: Homayoun Makoui