امیر پرویز پویان از چشم باقر پرهام

 

 

امیر پرویز پویان از چشم باقر پرهام

گفتگوی ناصر مهاجر با باقر پرهام

زمستان ۱۳۹۵ / دسامبر ۲۰۱۶ برگرفته از: تارنمای ایران نامک

 

 

 

در تارنمای ایران نامک

 

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.