زندان، سرکوب و جنبش عدالت خواهانه

زندان، سرکوب و جنبش عدالت‌خواهانه

گفتگوی شهرزاد مجاب و ناصر مهاجر


نشریۀ عصیان به ما فرصتی داده تا در گفتگویی به زندان، سرکوب و جنبش عدالتخواهانه
بپردازیم. گفتگویی بس الزم در وضعیت امروز که بیش از بیش شاهد گسترش سرکوبها و شدت
گرفتن خشونت دولتی هستیم. ما مشتاقانه این دعوت را پذیرفتیم. این گفتگو را با مروری بر
کارهایمان در یک سال گذشته آغاز میکنیم و سپس به سه دهه مبارزۀ فکری و سیاسیمان در
زمینۀ زندان سیاسی و جنبش رو به گسترش عدالتخواهی میپردازیم.
شهرزاد مجاب و ناصر مهاجر


آبان ۱۳۹۹/ اکتبر ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای نشریه عصیان

———-
متن کامل در فرمت پی دی اف
———-

Comments are closed.