۲۸ مرداد کردستان

ناصر مهاجر
 
۲۹ مرداد ۱۳۹۲ (برگرفته از رادیو زمانه)

هنوز چندماه از پیروزی انقلاب در ایران نگذشته بود که آیت‌الله خمینی فرمان نظامی علیه نیروهای کرد در مناطق کردنشین را صادر کرد. در پی این فرمان در روز ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۸ که به «فتوای جهاد خمینی» شناخته شده است، نیروهای دولتی بیشتری به کردستان سرازیر شدند.

در آن روزها گزارش‌های متعددی حتی در روزنامه‌های دولتی از اعدام، دادگاه‌های صحرایی و کشتارهای وسیع در کردستان منتشر شد. زمینه حملات حکومت تازه تاسیس به کردستان چه بود؟ آیا برخورد خمینی با کردها برخورد یک دولت انقلابی علیه شورشیان بود؟ یا برخورد یک دولت شیعه علیه سنی‌ها؟ آیا می‌توان گفت برخورد خمینی برخورد یک دولت ضد انقلابی با خلقی انقلابی بود؟
 

دانلود از تارنمای رادیو زمانه

 
—————————————————————————–
بخش نخست: ۲۸ مرداد کردستان
—————————————————————————–
بخش دوم: کردها و رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
—————————————————————————–
بخش سوم: نخستین روزهای «حکومت الله» و جنگ کردستان
—————————————————————————–
بخش چهارم: ضد انقلاب و انقلاب
—————————————————————————–