باقر مؤمنی، رهروی در راه بی پایان – ناصر رحیم خانی

 

 

باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان

به مناسبت انتشار کتاب «باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان»

جستاری از: ناصر رحیم‌خانی

۱۱ آبان ۱۳۹۸ / ۲ نوامبر ۲۰۱۹ برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی

 

 

 

 

 

برای دریافت کتاب

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.