جمهوری اسلامی تلاش می‌کند روایت دوباره نویسی‌شده‌ای از تاریخ کشور ارائه کند

 

 

جمهوری اسلامی تلاش می‌کند روایت دوباره نویسی‌شده‌ای از تاریخ کشور ارائه کند

به مناسبت انتشار کتاب «راهی دیگر»

گفتگوی احسان منوچهری با ناصر مهاجر

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ / ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ برگرفته از: ار اف ای فارسی (چهره‌ها و گفتگوها)

 

 


 

 

در تارنمای ار اف ای فارسی Smiley face

 

 

برای دریافت کتاب 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.