شام آخر یا جیره‌ی زندان

شام آخر یا جیره‌ی زندان

م. دانش

۲۶ شهريور ۱۴۰۰ / ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱

برگرفته از: تارنمای عصرنو

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 


Comments are closed.