تواب‌هایی که من شناختم

تواب‌هایی که من شناختم

متن کامل سخنرانی فتان جوکار در ۲۵ مین همایش کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید، سوئد

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 


Comments are closed.