با یادِ طیفور


با یادِ طیفور
ناصر رحیم‌خانی

۲۵ شهریور ۱۳۹۹/ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای عصرنو

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.