رونمایی کتاب باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان در هلسینکی

 

 

رونمایی کتاب باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان در هلسینکی

 

 

برای دریافت کتاب

 

فیلم رونمایی کتاب در هلسینکی

 

زنان آشنا و ناآشنای زمانه‌ی باقر مؤمنی
 

 

 

فتان جوکار

 

 

 

خاطره، تاریخ، گسست و پیوست نسل‌ها
 

 

 

ناصر رحیم‌خانی

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.