زنان و زمانه‌ها

 

 

زنان و زمانه‌ها

تأملی برکتاب یادنامه‌ی دوست، هوشنگ کشاورز صدر

فتان جوکار

۱۰ شهریور ۱۳۹۹/ ۳۱ اوت ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای عصرنو

 

 

 

در تارنمای عصرنو

 

برای دریافت کتاب 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

بررسی کتاب

 

Comments are closed.