زنان و زمانه‌ها


زنان و زمانه‌ها

تأملی برکتاب یادنامه‌ی دوست، هوشنگ کشاورز صدر

فتان جوکار

۱۰ شهریور ۱۳۹۹/ ۳۱ اوت ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای عصرنو

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

Comments are closed.