روزی که پوینده به خانه بازنگشت

 

 

روزی که پوینده به خانه بازنگشت

سیما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده

۸ آذر ۱۳۹۷ / ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ برگرفته از: تارنمای بی بی سی فارسی

 


 

 

در تارنمای بی بی سی فارسی Smiley face

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.