تورج اتابکی

پژوهش‌های تاریخی و جنبش‌های اجتماعی

کتاب

راهی دیگر، روایت‌هایی در بود و باش چریک‌های فدایی خلق ایران. گردآورندگان و ویراستاران: تورج اتابکی ـ ناصر مهاجر
……………………………….

 
گفتگو

به مناسبت انتشار «راهی دیگر». گفتگوی کبری قاسمی با تورج اتابکی و ناصر مهاجر، برگرفته از رادیو زمانه   
……………………………….

به مناسبت انتشار “راهی دیگر” (در بود و باش چریک‌های فدائی خلق ایران). گفتگوی رادیو فردا با تورج اتابکی و ناصر مهاجر، در تارنمای “رادیو فردا” (بخش برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک)  
……………………………….

 
جستار

تخریب و تخطئه تا کجا؟ (در حاشیه‌ی شبه نقدی بر کتاب راهی دیگر) تورج اتابکی و ناصر مهاجر، برگرفته از تارنمای اخبار روز  
……………………………….

Comments are closed