در دست تهيه

در جستجوی افق

زندگی سیاسی و روشنفکری باقر مؤمنی

تجدید چاپ «به زبان قانون، بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی»

شالوده‌ی این کتاب، زندگی سیاسی و روشنفکری باقر مؤمنی، تاریخ‌نگار، نویسنده، مترجم و مبارز سیاسی سرشناس ایران است از زبان بستگان، دوستان و همرزمان او.  پاره‌ای از کتاب نیز در برگیرنده‌ی نمونه‌هایی از کارهای انتشار یافته و انتشار نیافته‌ اوست در زمینه‌های گوناگون؛ از پژوهش تاریخی گرفته تا جستار سیاسی، تا برگردان داستان به زبان‌  فارسی.
از رهگذر نوشته‌ها و گفتگوهایی که در این کتاب آمده، خواننده نه تنها با زندگی این روشنفکر مبارز آشنا می‌شود، بلکه به شناختی ژرف‌تر از تاریخ فکری، فرهنگی و سیاسی  جرگه‌ها وجریان‌های چپ ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ دست می‌‌یابد.

 


 

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

به زبان انگلیسی

گردآورنده و ویراستار: ناصر مهاجر
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367مجموعه‌ای درباره‌ی این رویداد هولناک تاریخ معاصر ایران است که به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد تا از چهارچوب فارسی‌خوانان فراتر برویم و به آگاهی بیشتر افکار عمومی بین‌المللی در مورد آنچه بر زندانیان جمهوری اسلامی رفت، یاری رسانیم.

 


 

زندگی و زمانه‌ی امیرپرویز پویان

گردآورنده و ویراستار: ناصر مهاجر
زندگی و زمانه‌ی امیرپرویز پویان جُنگی درباره‌ی زندگی و آثار امیرپرویز پویان، روشنفکر انقلابی و از بنیان‌گذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران که به رغم عمر کوتاهش، اثری پُررنگ بر روشنفکران و انقلابیون زمانه‌ی خود برجا گذاشت.

Comments are closed