مهناز متین


پژوهش‌ها و نوشتارهای زنان

کتاب

بازبینی تجربه‌ی اتحاد ملی زنان. گردآورنده و ویراستار مهناز متین، ۱۳۷۸/1999  
……………………………….
خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷ (در ۲ دفتر). مهناز متین، ناصر مهاجر  
……………………………….
 
جستار

جنبش زنان و “جریان اصلاحات” در ایران (مروری بر یک تجربه). مهناز متین، برگرفته از تارنمای اخبار روز  
……………………………….
اسلام و مسئله‌ی زن پس از انقلاب بهمن، سه مرحله، سه پرسش. مهناز متین، برگرفته از تارنمای اخبار روز  
……………………………….
طاهره بردار پرده از میان… مروری بر زندگی طاهره قره‌العین مهناز متین، برگرفته از مجله نقطه 9   
……………………………….
در معرفی ماهرخ كسمائى (مينويى)، به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن. مهناز متين، ناصر مهاجر برگرفته از تارنمای گویا  
……………………………….
 
گفتگو

ذهنیت دیروز و امروز در جنبش زنان و دختران خیابان. گفتگوی رادیو همبستگی با مهناز متین، برگرفته از تارنمای عصرنو   
……………………………….
زنان نیمه برابر. جمیله داودی در گفتگو با مهناز متین، پژوهشگر و فعال حوزه زنان، برگرفته از تارنمای رادیو پویا   
……………………………….
زنان اسفند ۵۷ و آنچه گذشت. گفت و گو با مهناز متین، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، برگرفته از نشریه‌ی باران  
……………………………….

«خیزش زنان در اسفند ۱۳۵۷» حرکتی که بی‌پشتیبان ماند. گفتگوی بهجت امید (از دویچه وله) با مهناز متین؛ برگرفته از تارنمای شبکه‌ی همبستگی زنان  
……………………………….
خیزش زنان در اسفند ۵۷. گفتگوی شهروند با مهناز متین و ناصر مهاجر، نسرین الماسی- فرح طاهری (برگرفته از تارنمای شهروند)  
……………………………….

★ ★ ★ ★


ادبیات زندان

جستار

کشتار ۶۷، پرده‌ی دوم خرداد ۶۰. مهناز متین و ناصر مهاجر، برگرفته از تارنمای گفتگو
……………………………….
فراموشی و کتمان، آگاهی و وجدان – آیا مرا می‌شناسی؟ مهناز متین و ناصر مهاجر، برگرفته از: تارنمای بیداران ۲ خرداد ۱۳۸۵،
……………………………….

سخنرانی

نشر نقطه و ادبیات زندان. سخنران: مهناز متین     
برگرفته از ویژه‌ی کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت خورشیدی- تارنمای “نقطه”
……………………………….

★ ★ ★ ★


یادمانده‌ها

کتاب

گریز ناگزیر. سی روایت گریز از جمهوری اسلامی ایران. به کوشش میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی، ناصر مهاجر۱۳۸۷/2008، در دو جلد  
……………………………….


Comments are closed.