از مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان


اندیشه‌های کمونیستی مؤمنی، تجدد و نقد غربزدگی

گفتار مهرداد وهابی

استاد (اگرژه‌ی) اقتصاد در دانشگاه پاریس ۱۳ و پژوهشگر چپ‌گرا در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی. مهرداد وهابی ده‌ها مقاله و چند کتاب به زبان‌های انگلیسی و فرانسه درباره‌ی اقتصاد سیاسی انتشار داده که در آن‌ها به نقش اقتصادی دولت پرداخته و مقوله‌ی تازه و کمتر شناخته‌شده‌ی «نیروی ویرانگر» و «غارت» در اقتصاد جمهوری اسلامی را طرح کرده است. او نویسنده‌ی ده‌ها مقاله و چند کتاب درباره‌ی مسائل سیاسی و فکری ایران معاصر است؛ از جمله از نویسندگان: جزوه‌ی از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها (۱۳۸۳) است و نیز: به زبان قانون (۱۳۹۵) هم‌قلم با ناصر مهاجر.

 


برای تهیه‌ی کتاب


………………………….

دیگر گفتارها

مهناز متین خوش‌آمد
ناصر مهاجر در چرائی رهروی در راه بی‌پایان
بنفشه مسعودی مؤمنی آرشیویست
محمدرضا فشاهی با مؤمنی، از ممنوعه تا مشروطه و بعد
ناصر رحیم‌خانی باقر مؤمنی، پلی میان دو نسل
رضا اکرمی مؤمنى، كنشگر سياسى
تورج اتابکی باقر مؤمنی و تاریخ‌نگاری معاصر ایران
محسن یلفانی در ستایش پایداری و بردباری
باقر مؤمنی سپاس

مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان  

Comments are closed.