مهرداد وهابی

 
یادمانده‌ها

جستار

اندیشه‌های کمونیستی مؤمنی، تجدد و نقد غربزدگی. گفتار مهرداد وهابی     
به‌مناسبت انتشار کتاب باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان
برگرفته از ویژه‌نامه رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
……………………………….

 

★ ★ ★ ★

بررسی رویدادهای سیاسی

کتاب

از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها. مهرداد باباعلی – ناصر مهاجر   
……………………………….
 
جستار

بحران نظام جمهوری اسلامی: بازسازی یا فروپاشی؟ مهرداد وهابی، برگرفته از: مجله‌ی آرش    
……………………………….

گفتگو

ویژگی‌های اعتراض‌های جاری محرومان در ایران. سرفصل جدیدی در مبارزات سیاسی . مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس و پژوهش‌گر چپ، برگرفته از رادیو همبستگی   
برگرفته از ویژه‌نامه‌ی خیزش مردمی دی‌ماه ۱۳۹۶- تارنمای “نقطه”
……………………………….

★ ★ ★ ★

پژوهش‌های تاریخی و جنبش‌های اجتماعی

کتاب

به زبان قانون، بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی. ناصر مهاجر – مهرداد باباعلی  
……………………………….

جستار

بنیادها، سیر اندیشه و سیاستِ چریک‌های فدایی خلق ایران (۱۳۵۷-۱۳۴۶)، مهرداد وهابی – ناصر مهاجر   
برگرفته از راهی دیگر، روایت‌هایی در بود و باش چریک‌های فدایی خلق ایران، نشر نقطه   
……………………………….
تاریخ را چگونه نباید نوشت (مروری بر حاشیه‌نویسی‌های آقای سرکوهی درباره‌ی بیژن جزنی و سازمان فدائی). مهرداد باباعلی و ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش شماره‌ی ۸۰  
……………………………….

گفتگو

چپ ایران در دهه‌ی چهل (با نگاهی به کتاب به زبان قانون). گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر
……………………………….

★ ★ ★ ★

برگی از تاریخ

جستار

گروه راه فدائی و رئوس نقطه نظرات آن. مهرداد باباعلی، برگرفته از: تلگرام تاریخ کمونیسم در ایران   
……………………………….

★ ★ ★ ★

گوناگون

گفتگو

بیم و امید جنبش جلیقه زردها. گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی
……………………………….

بازخوانی انقلاب اکتبر روسیه در صدسالگی. گفتگوی رادیو همبستگی با حضور ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ و مهرداد وهابی اقتصاددان   
برگرفته از ویژه‌ی صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- تارنمای “نقطه”
……………………………….
در بزرگداشت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر. مهرداد باباعلی – ناصر مهاجر   
برگرفته از ویژه‌ی صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- تارنمای “نقطه”
……………………………….
 
سخنرانی

نظام هماهنگی ویرانگر، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران. سخنران: مهرداد وهابی
……………………………….

سرمایه‌داری سیاسی در ایران. سخنران: مهرداد وهابی   
……………………………….

Comments are closed