مهرداد وهابی


یادمانده‌ها

جستار

اندیشه‌های کمونیستی مؤمنی، تجدد و نقد غربزدگی. گفتار مهرداد وهابی     
به‌مناسبت انتشار کتاب باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان
برگرفته از ویژه‌نامه رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
……………………………….

 

★ ★ ★ ★

بررسی رویدادهای سیاسی

کتاب

از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها. مهرداد باباعلی – ناصر مهاجر   
……………………………….
 
جستار

بحران نظام جمهوری اسلامی: بازسازی یا فروپاشی؟ مهرداد وهابی، برگرفته از: مجله‌ی آرش    
……………………………….

گفتگو

ریشه‌های اعتراض و شورش مردم به گرانی بهای بنزین. گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی  
برگرفته از رادیو همبستگی
……………………………….

ویژگی‌های اعتراض‌های جاری محرومان در ایران. سرفصل جدیدی در مبارزات سیاسی . مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس و پژوهش‌گر چپ، برگرفته از رادیو همبستگی   
برگرفته از ویژه‌نامه‌ی خیزش مردمی دی‌ماه ۱۳۹۶- تارنمای “نقطه”
……………………………….

★ ★ ★ ★

پژوهش‌های تاریخی و جنبش‌های اجتماعی

کتاب

به زبان قانون، بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی. ناصر مهاجر – مهرداد باباعلی  
……………………………….

جستار

بنیادها، سیر اندیشه و سیاستِ چریک‌های فدایی خلق ایران (۱۳۵۷-۱۳۴۶)، مهرداد وهابی – ناصر مهاجر   
برگرفته از راهی دیگر، روایت‌هایی در بود و باش چریک‌های فدایی خلق ایران، نشر نقطه   
……………………………….
تاریخ را چگونه نباید نوشت (مروری بر حاشیه‌نویسی‌های آقای سرکوهی درباره‌ی بیژن جزنی و سازمان فدائی). مهرداد باباعلی و ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش شماره‌ی ۸۰  
……………………………….

گفتگو

چپ ایران در دهه‌ی چهل (با نگاهی به کتاب به زبان قانون). گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر
……………………………….

★ ★ ★ ★

برگی از تاریخ

جستار

گروه راه فدائی و رئوس نقطه نظرات آن. مهرداد باباعلی، برگرفته از: تلگرام تاریخ کمونیسم در ایران   
……………………………….

★ ★ ★ ★

گوناگون

جستار

چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟ کدام اتحاد مقدس؟ مهرداد وهابی، فیلیپ باتیفولیر، نیکولا دا سیلوا
……………………………….

بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه‌داری نئو لیبرال یا آمریکائی، دکتر مهرداد وهابی      
برگرفته از Munich Personal RePEc Archive (MPRA)
……………………………….

گفتگو

منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است. گفتگوی آرمین امید با مهرداد وهابی، برگرفته از تارنمای آسو  
……………………………….
درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم. گفتگوی اخبار روز با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر
……………………………….
مفهوم نئولیبرالیسم. گفتگوی سعید افشار از تلویزیون برابری با مهرداد وهابی   
……………………………….
بیم و امید جنبش جلیقه زردها. گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی
……………………………….

بازخوانی انقلاب اکتبر روسیه در صدسالگی. گفتگوی رادیو همبستگی با حضور ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ و مهرداد وهابی اقتصاددان   
برگرفته از ویژه‌ی صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- تارنمای “نقطه”
……………………………….
در بزرگداشت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر. مهرداد باباعلی – ناصر مهاجر   
برگرفته از ویژه‌ی صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- تارنمای “نقطه”
……………………………….
 
سخنرانی

جمهوری اسلامی نظامی بر پایه فساد و دزدی گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی
……………………………….

دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی. سلسله گفتارهای وبیناری مهرداد وهابی
……………………………….

نظام هماهنگی ویرانگر، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران. سخنران: مهرداد وهابی
……………………………….

سرمایه‌داری سیاسی در ایران. سخنران: مهرداد وهابی   
……………………………….


Comments are closed.